Kinatur

Kinatur

Vi er på Tur!

Fra det Norske misjonsselskap Region Stavanger er vi fire heldige som har fått en tur til Kina! Bli med oss på turen som varer fra 3.-18. april 2009.

Du kan skrive en kommentar, eller du kan sende meg en mail.

Dag 4: Bibeltrykkeriet Amity Printing Company

Inntrykk fra turenPosted by Lars Sigurd Tue, April 07, 2009 22:04:57

I samarbeid med United Bible Societies (UBS) har Amity grunnlagt et bibeltrykkeri. Fra den relativt spede starten i 1986 har trykkeriet vokst og modnes til det i dag fremstår som et moderne, veldrevet trykkeri med imponerende fasiliteter, to produksjonslinjer og en veldig stor kapasitet. Dette ligger like ved Nanjing, og vi fikk altså besøke og bli guidet av Peter Dean fra New Zealand, som har jobbet ved Amity Printing Company i 16 år.

Han var med rette stolt over å vise frem anlegget. De kan trykke en million bøker i måneden, eller opptil to bøker i sekundet når de går for fulle maskiner. De har så stor kapasitet at de kan påta seg oppdrag for andre land eller for andre organisasjoner i Kina. I 2008 trykket de 10 millioner bibler, hvorav 3,5 millioner ble distribuert via deres eget distribusjonssystem ut til hele Kina. Og biblene er billige. Papiret blir gitt via donasjoner, noe som holder kostnadene veldig nede. I tillegg er kapasiteten og oppdragene for andre viktige faktorer som gjør at prisen for en vanlig kinesisk bibel er ca 15 kroner!

(se deres egne hjemmesider)

Han sa det ikke i rene ord, men det fremgikk av de fakta han la på bordet at han ikke anså smugling av bibler til Kina som noe positivt. Det handler om tillit (trust) som de gjennom mange år har bygget opp til de kinesiske myndigheter og som gjør at de kan fritt produsere og distribuere bibler i full åpenhet. Smugling og lyssky virksomhet bygger ikke den tilliten.